CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

* Chương trình giáo dục được xây dựng khoa học có sự phối kết hợp giữa chương trình chuẩn của Bộ giáo dục và chắt lọc tinh hoa từ các chương trình tiên tiến như: Dự án, STEM, Montessori, Reggio Emilia.

 

* Nội dung chương trình phong phú với các hoạt động: Khám phá, Âm nhạc & Vân động, Mỹ thuật sáng tạo, Giáo dục kĩ năng, Phát triển trí tuệ Soroban, Tiếng Anh…

* Phương pháp học chủ đạo của học sinh Bee Garden: “HỌC THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM”. Việc học qua trải nghiệm giúp trẻ tham gia các hoạt động một cách tích cực, chủ động và luôn phát huy tối đa tính sáng tạo.

   

* Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa (tổ chức sự kiện và tham quan dã ngoại), Trung bình 1 tháng/sự kiện

* Hoạt động bổ trợ Miễn phí với giáo viên chuyên biệt:

1. Tiếng Anh: 5 buổi/tuần (2 – 5 buổi với giáo viên Bản ngữ)

 

2. Phát triển trí tuệ Soroban: 2 buổi/tuần (Là môn học có bản quyền chương trình từ Singapore, chương trình có tác dụng phát triển trí não đặc biệt hiệu quả cho trẻ từ 4 tuổi)

3Mỹ thuật sáng tạo: 01 buổi/tuần (Phát triển óc sáng tạo, rèn kĩ năng vận động tinh)

4Âm nhạc và vận động: 2 buổi/tuần (mẫu giáo), 1 buổi/tuần (nhà trẻ)