Bài thơ ” Quần áo sạch sẽ” _NT

14 Tháng Mười, 2017 - 15095 lượt xem

Áo quần em mặc

Mẹ giặt vừa khô

Sạch sẽ thơm tho

Em không bôi bẩn.

TIN TỨC KHÁC