Bài thơ ” Những con mắt” _MGL

14 Tháng Mười, 2017 - 1461 lượt xem

Lúng liếng trên cây

Muôn ngàn mắt lá.

Chân có mắt cá

Để dò đường đi.

Muốn biết cá gì

Phải nhờ mắt lưới

Mắt bão hay thổi

Chả ai chơi cùng

Đứng xếp thành hàng

Mắt tre, mắt nứa.

Còn cái ô cửa

Là mắt ngôi nhà.

Mắt của người già

Thường hay đeo kính.

Bé ngồi nhẩm tính

Còn thiếu mắt sao.

Tít tận trời cao

Suốt đêm nhấp nháy

Tìm mãi chả thấy

Mắt mình ở đâu

Cái gương ngó vào

Long lanh mắt bé

TIN TỨC KHÁC