Bài thơ ” Miệng xinh” _NT

14 Tháng Mười, 2017 - 755 lượt xem

Các cháu chơi với bạn
Cãi nhau là không vui
Miệng các cháu xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi

TIN TỨC KHÁC