Bài thơ ” Giờ ăn” _NT

14 Tháng Mười, 2017 - 858 lượt xem

Đến giờ ăn cơm

Vào bàn bạn nhé

Nào thìa, bát, đĩa

Xúc cho gọn gàng

Chớ có vội vàng

Cơm rơi, cơm vãi

TIN TỨC KHÁC