Bài hát ” Hãy xoay nào”_ MGN

14 Tháng Mười, 2017 - 13485 lượt xem

Vòng tay đưa lên mắt

Đưa xuống cho thật đều.

Xoay xoay xoay giống như mặt mèo quanh mắt.

Vòng tay đưa lên mũi,

Đưa xuống cho thật đều.

Xoay xoay xoay giống như mũi lợn, mũi lợn.

TIN TỨC KHÁC