Bài hát ” Bàn tay mẹ” _MGL

14 Tháng Mười, 2017 - 763 lượt xem

Bàn tay mẹ bế chúng con

Bàn tay mẹ chăm chúng con

Cơm con ăn tay mẹ nấu

Nước con uống tay mẹ đun

Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon

Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con

Bàn tay mẹ vì chúng con

Từ tay mẹ con lớn khôn

Cơm con ăn tay mẹ nấu

Nước con uống tay mẹ đun

Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon

Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con

Bàn tay mẹ vì chúng con

Từ tay mẹ con lớn khôn

TIN TỨC KHÁC